Outside the studio in Ses Dotze Naus, Ibiza, Spain. September, 2016. 

Outside the studio in Ses Dotze Naus, Ibiza, Spain. September, 2016.